loading...

Sunday, August 26, 2012

Tonz De Inotz: MEDIA KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN

Tonz De Inotz: MEDIA KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN: Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Arif Sa...

No comments:

Post a Comment